Хизматрасониҳо
Хизматрасониҳои контентӣ

Видео-портали Tcell

Tcell ҳамагонро ба синамодаъватменамояд! Пешниҳодинавиниширкати Tcell – «Видео-портал», яънеманбаи видео имконфароҳаммесозад, то муштариёниширкат аз тамошоибемаҳдудикинофилмҳо, намоишҳоителевизионӣ, силсилафилмҳовафилмҳоитасвирӣ, бехарҷи трафики мобилии худ баҳрабаранд!

«Видео-портал» Tcell дорои беш аз 1000 филм, 1200 силсилафилм, 1500 филмҳои тасвирӣ дар сифати баланд! Ин манбаишавқовардороифилмҳоикишварҳоимухталифванавъҳоигуногуниборатаст: филмҳоимазҳакавӣ, триллерҳо, тасвирӣвағайра. Бароидӯстдоронифилмҳоманбаест, кимувофиқитабъидил, филмҳоигуногунвуҷуддоранд.

Пардохтиякрузаиабонентӣтанҳо 1,3 сомонироташкилмедиҳадва трафики мобилиишумохарҷнахоҳадшуд! Истифодаи «Видео-портал»нисбат ба тамошоикинофилмҳо аз шабакаиинтернет ё онлайн муфидтараст.

Порталимазкурмундариҷоти бои филмҳоибачагонаро низ соҳибаст. Дар шабакаиҷаҳонӣҳангомиҷустуҷӯифилмҳоидӯстдошта, кӯдаконметавонанд ба маълумотиношоямдучоршаванд. Дар порталимазкурбошад, иттилоотимуфидвашавқоварҷамъовардашудааст.

Мӯҳтаво ба таври мунтазам ба портал илова карда мешавад. Одатан на камтар аз як маротиба дар як ҳафта.

Бохидмати «Видео-Портал», синамоимобилӣҳамешабошумохохадбуд – хоҳ дар смартфон, хоҳ дар планшет ё компютеришумо! Шумометавонед ин манбаро дар куҷое, кинабошедистифодабаред: дар нақлиёт, хангомисайругаштва он вақте, киниёздоредкудаконатонромашғулнамоед.

«Видео-портал» - и Tcell-робо пахши рамзҳои *4004# фаъолсозедва аз тамошоифилмҳоҳаловатбаред! «Видео-Портал” танҳобароимуштариёни Tcell дастрасаст.

Маълумотимуфассал дар сомонаи: www.video.tcell.tj